ZER. Bizkaitarrei-Bizkaieraz (1n. - 287n.)

1.º zenbakia duen aldizkariaren azalaren argazkia

Bilduma mota:
Aldizkariak 
Egilea / emailea:

Hainbat egile

 
Edizio datuak:
Euskerazaleak; Bizkaiko Foru Aldundia; Kultura Saila; Laguntzaille 
Kokapena:
ZER; 2019-01-15ean ZER aldizkariko Marianoren bilduma osoa Joseba Etxebarriak eraman zuen Galdakaoko Kultur etxera. 
Oharrak:
Falta diren zenbakiak: 7, 15, 31, 40, 76, 186, 215, 266, 269, 270, 274. Beste fitxa batean 288n. zenbakia eta 315n. zenbakia arteko aldizkarien fitxa egina dago (al0011.pdf) 
Edukia:

ZER aldizkaria:

1. zenbakia                        1977 uztailla        Len-gero

2n. zenbakia                      1977 irailla          Manterola ta Barandiaran

3n. zenbakia                      1977 urrilla          Kili-kili ume euskaldunen eguna 1977

4n. zenbakia                      1977 zemendia         Aralar: euskaldunak errigintzan

5n. zenbakia                      1977 abendua            Euskerazaleak: Batzordea

6n. zenbakia                      1978 urterrilla              Europa'ra goaz

7n. zenbakia falta da

8n. zenbakia                      1978 martia                  Zugazpean, legeak

9n. zenbakia                      1978 aprilla                Ermitak, Euskalerriaren eder-lanak

10n. zenbakia                    1978 maiatza            Morfologia vasca

11n. zenbakia                    1978 bagilla            Igorre'ko Iruarrizaga'tar Luis

12n. zenbakia                    1978 uztailla            Beistegi'tar Jon'eri omenaldia Loiola'n

13n. zenbakia                    1978 irailla            Arrate'n Peli Aldazabal'en gomutaz umeen idatz-sariketea

14n. zenbakia                    1978 urrila           Lege zarrak gomutatzen (Zeanuri'n)

15n. zenbakia falta da

16n. zenbakia                    1978 gabonilla           Bakea! bakea!

17n. zenbakia                    1978 urtarrilla          Fruniz etxez banatua fedez alkartua

18n. zenbakia                    1978 zezeilla             Xabier, euskaldun jatorren bizileku zarra

19n. zenbakia                    1979 epailla              Izurza'ko basetxeak eta ikuspegia

20n. zenbakia                    1979 jorrailla           Urbia'ko txabolea

21n. zenbakia                    1979 orrilla             Donostia'ko mendi-bultzia. Bilbo'koa noz?

22n. zenbakia                    1979 bagilla           Loiola'n euskerazaintza

23n. zenbakia                    1979 uztailla-dagonilla        Bilbo'ko Jaiak

24n. zenbakia                    1979 irailla            Gaztelugatxe

25n. zenbakia                    1979 urrilla (azalean 24n. jartzen du)     Itxasoa! Euskaldunen lagun betikoa!

26n. zenbakia                    1979 zemendia            Arrate'ko Ama!  Euskalerria zugana

27n. zenbakia                    1979 abendua            Pasiotarren 100'garren urtean

28n. zenbakia                    1979 urtarilla              Mungia'n San Antontxu eguna

29n. zenbakia                    1980 zezeilla             Euskaldunak - Gizadia - Maite dogu

30n. zenbakia                    1980 epailla            Lekuona'tar Manuel - Barandiaran'dar Jose Migel. Deduzko irakasle Gastei'ko Ikastetxe Nagusian

31n. zenbakia falta da

32n. zenbakia                    1980 orrilla           Olibako Lekaide-etxea

33n. zenbakia                    1980 bagilla          Argantzu - Trebiño'n

34n. zenbakia                    1980 uztailla            Euskalerriko Bertsolari Gazteen Txapelketa-80

35n. zenbakia                    1980 dagonilla-irailla            Euzkadi Konpostela'ra Bidean

36n. zenbakia                    1980 urrilla            Lekaime Beneditarrak Oñati'n

37n. zenbakia                    1980 azilla            Baserria erri larriaren ezaugarria

38n. zenbakia                    1980 abendua         Angosto'ko Santutegian

39n. zenbakia                    1981 urtarrilla            Elantxobe

40n. zenbakia falta da

41n. zenbakia                    1981 epailla             Bizkaia'n Euskalerria'n Balmaseda

42n. zenbakia                    1981 jorrailla            Larrazabal baserria abertzaletasunaren abia

43n. zenbakia                    1981 orrilla             Lamene'tarrak 75 urte Bermeo'n

44n. zenbakia                    1981 bagilla           Urkiola: Euskadi'ko arnas-lekua

45n. zenbakia                    1981 uztailla-dagonilla            Gueñes'en Lorentzo deunaren baseleiza

46n. zenbakia                    1981 irailla            Arrate'ko Ama. Eibar'tarren zaindaria

47n. zenbakia                    1981 urrila           Udiarraga'ko eltzea

48n. zenbakia                    1981 zemendia (azilla)            Gatzaieta baserria

49n. zenbakia                    1981 abendua               Ondarroa: Kresala ta garoa; legorra ta itxasoa

50n. zenbakia                    1982 urterrilla              Bizkaiko Forua

51n. zenbakia                    1982 zezeilla             Euskaldunen irudigintza

52n. zenbakia                    1982 epailla            Oliba'ko lekaide-etxea

53n. zenbakia                    1982 jorrailla            Urduliz. Eleizea ta erria barrutik barriztuta

54n. zenbakia                    1982 orrilla              Andra Mari-Gorliz

55n. zenbakia                    1982 maitza           "San Mames" zarra ludi-jokoetarako barriztua

56n. zenbakia                    1982 uztailla-dagonilla           Udaldian Goliz'ko ondartza ederra

57n. zenbakia                    1982 irailla            Tala zoragarria Bermeo'n

58n. zenbakia                    1982 urrilla            Oñate'ko Ikastetxe Nagusia

59n. zenbakia                    1982 zemendia (azilla)             Eleiz-gizona. Misiolaria. Euskal-zalea. Euskal-idazlea

60n. zenbakia                    1982 abendua               Aita Landajuela (G.B.)

61n. zenbakia                    1983 urterrilla              Butroi'ko Gaztelua jauntxoen aldia gogoratzen

62n. zenbakia                    1983 otsaila               Artetxe Jose M.ª gudarosteen talde-burua

63n. zenbakia                    1983 epailla (martia)          Amorebieta'ko itunbena

64n. zenbakia                    1983 jorrailla (aprilla)           Baserria euskaltasunaren iturria

65n. zenbakia                    1983 orrilla            Urruti'tar Gotzon aita

66n. zenbakia                    1983 bagilla          Bilbo'ko ateak mundu guztira bideak

67n. zenbakia                    1983 uztailla-dagonilla         Gorliz'ko ondartza ederra

68n. zenbakia                    1983 irailla             Bilbo uria

69n. zenbakia                    1983 urrilla           Urilea Euzkadi'. Bermeoko Otso-etxea (Kasinoa)

70n. zenbakia                    1983 gabonilla            Paul deuna

71n. zenbakia                    1984 urterrilla             Salbe-zubia Bilbo urian

72n. zenbakia                    1984 zezenilla (otsailla)        Eguzkia ba-doa...   Biar be etorriko da

73n. zenbakia                    1984 epailla        Jolas-zelaia (Bilbo'n)

74n. zenbakia                    1984 jorrailla           Udabarria baserrien bizi barria

75n. zenbakia                    1984 orrilla            Ara nun diran

76n. zenbakia falta da

77n. zenbakia                    1984 uztailla -dagonilla           Jaiak baserrietan eta urietan

78n. zenbakia                    1984 irailla            Euskaldunak Panama'ra. Andik nora?

79n. zenbakia                    1984 urrilla             Indautxu'ko eleizea ta enpatantzea (Bilbo'n)

80n. zenbakia                    1984 azilla             Askotariko baserriak antziñatik euskaldunen bizilekuak

81n. zenbakia                    1984 azilla (zumendia)      Ondarroako itxaso-bazterra!

82n. zenbakia                    1985 urterrilla          Baserri zarrak eta bizi-leku barriak

83n. zenbakia                    1985 otsailla           Baseleizak be apaindu

84n. zenbakia                    1985 epailla (martia)         Butron gaztelua

85n. zenbakia                    1985 jorrailla (aprilla)         Urkiola'n izadia isillik

86n. zenbakia                    1985 orrilla (maiatza)        Sukarrieta: Umeentzat egon-leku zoragarria

87n. zenbakia                    1985 bagilla         Bizkaiko Foruak Puxana eta Agirregabiria'tar kepak leenengo aldiz euskerara

88n. zenbakia                    1985 uztailla-dagonilla        Itxasoa ta ondartza

89n. zenbakia                    1985 irailla           Bermeo'ko jaiak

90n. zenbakia                    1985 urrilla           Bilbo'ko Udaletxea

91n. zenbakia                    1985 azilla           Bernagoiti ipar-aldetik

92n. zenbakia                    1985 abendua           Aralar'eko Mikel deuna zaindu egizu Euskalerria

93n. zenbakia                    1986 urterrilla           Sestao

94n. zenbakia                    1986 zezeilla otsailla          Seakuain'eko triku-arria Arala'en

95n. zenbakia                    1986 epailla (martia)          Urkiola

96n. zenbakia                    1986 jorrailla (aprilla)          Udaberria zugatzak eta lorak aldi bizigarria

97n. zenbakia                    1986 orrilla (maiatza)          Zubikarai'tar Augustin

98n. zenbakia                    1986 bagilla (ekainilla)         Antxiñako Andra Maria (Orduña'n)

99n. zenbakia                    1986 uztailla (garagarrilla)         Udaldia

100n. zenbakia                  1986 dagonilla-irailla             Goiuriko Ama

101n. zenbakia                  1986 urrilla           Otalora Torreetxea

102n. zenbakia                  1986 azilla-zemendia          Baserria euskerearen iturria

103n. zenbakia                  1986 abendua            Baserri-girotik uri-girora (Zornotza)

104n. zenbakia                  1987 urtarrilla               Gudako zereginetan

105n. zenbakia                  1987 zezeilla/otsailla         Panama'ko lurraldeetan

106n. zenbakia                  1987 epailla/martia           Irudi ederra Bilbo'ra begira!

107n. zenbakia                  1987 jorrailla            Gure Euskalerria!

108n. zenbakia                  1987 orrilla/maiatza       Bilbo

109n. zenbakia                  1987 bagilla          Onaindia'tar Alberto

110n. zenbakia                  1987 uztailla/dagonilla          Udea

111n. zenbakia                  1987 irailla       Mungia: Lauaxetaren irudia

112n. zenbakia                  1987 urrilla      Baserria

113n. zenbakia                  1987 azilla    Bilbo gogoan

114n. zenbakia                  1987 abendua      Añoberos gotzaiña ta Tarancon goi-gotzaiña

115n. zenbakia                  1988 urterrilla       Bilbo

116n. zenbakia                  1988 zezeilla otsailla       Arrieta'tar Nikola

117n. zenbakia                  1988 epailla martia     Olatz'eko Ama (Azpeitian)

118n. zenbakia                  1988 jorraila aprilla       Indautxuko baratza

119n. zenbakia                  1988 orrilla maiatza        Mungia

120n. zenbakia                  1988 bagilla ekainilla      Mungia: Jaiak

121n. zenbakia                  1988 garagarrilla uztaila        Loiola

122n. zenbakia                  1988 dagonilla irailla      Onaindia'tar Alberto (Aita Olso)

123n. zenbakia                  1988 urrilla         Euskaldunen Mixiñoiak

124n. zenbakia                  1988 azilla       Arana'tar Sabin

125n. zenbakia                  1988 abendua gabonilla        D. Klaudio'ren irudia (S. Anton'go eleizpean)

126n. zenbakia                  1989 urtarrilla       Orbegozo'tar Jose Agustin aita

127n. zenbakia                  1989 otsaila zezeilla        Altuna ta Mendiola'tar Josu

128n. zenbakia                  1989 epailla martia        Donostia

129n. zenbakia                  1989 jorrailla aprilla         Mungia: Kepa deuna eleizea

130n. zenbakia                  1989 bagilla ekainilla       Onaindia'tar Santi

131n. zenbakia                  1989 orrilla maiatza       Gure aldizkariak  (azalean 130n. zenbakia jartzen du)

132n. zenbakia                  1989 uztailla dagonilla         Euskerazaintzaren lenengo lendakaria dan Akesolo'tar Lino aitari

133n. zenbakia                  1989 irailla      D. Alberto Onaindia'ri

134n. zenbakia                  1989 urrilla       Aralar mendian Mikel deuna zaindari altarako oltza ederrean Andra Maria ta santuak bitxi ederrez apaindurik

135n. zenbakia                  1989  azilla           Mungia

136n. zenbakia                  1989 abendua       Mungia. Andra Maria ta Kepa deunaren eleizea

137n. zenbakia                  1990 urterrilla         Bertsolaritza Euskalerriaren berezitasuna

138n. zenbakia                  1990 otsailla (zezeilla)       Urkiola

139n. zenbakia                  1990  epailla (martia)      Mungiako udaletxean

140n. zenbakia                  1990  jorrailla (aprilla)      Gabriel Manterola, abade idazlea

141n. zenbakia                  1990  orrilla (maiatza)      Arabako Armentian eskualdeko zaindari dan Prudentzio deunaren eleizea

142n. zenbakia                  1990 bagilla (ekainilla)       Donibane Loitzun

143n. zenbakia                  1990 garagarrila (uztaila)       Jose Antonio Agirre Lekube, lenengo lendakaria

144n. zenbakia                  1990 irailla      Artzaiñari oroitarria. Pankorbo aldean

145n. zenbakia                  1990  urrilla        Estibalizko santutegia

146n. zenbakia                  1990  azilla       Estilizko bateo-ontzia

147n. zenbakia                  1990  gabonilla (abendua)      Justo Mari Mokoroa (G.B.)

148n. zenbakia                  1991  urtarrilla     Euskaldunak. Abereak, basoak, etxeak, lantegiak. Aberria.

149n. zenbakia                  1991 otsailla zezeilla     Aita Jose Antonio Goiria "Txanton".

150n. zenbakia                  1991  epailla martia      Urkijo'tar Jon Erramun

151n. zenbakia                  1991  jorrailla aprilla         Aita Arrupe S.J.

152n. zenbakia                  1991 orailla  maiatza       Aita Pedro Arrupe

153n. zenbakia                  1991 bagilla  ekeinilla           Armentiako age-burua

154n. zenbakia                  1991 uztaila dagonilla        Jaime Kerexeta

155n. zenbakia                  1991 irailla          Akesola ta Olibares'tar Lino aita.

156n. zenbakia                  1991 urrilla    Euskerazaintzaren izenean

157n. zenbakia                  1991 azilla zemendia           Erromaniku-tankerako bateo arria (Estibaliz'en)

158n. zenbakia                  1991 abendua gabonilla       Bilbao´ko portu barria

159n. zenbakia                  1992 urterrilla            Auzokideen artean, erdi-erdian

160n. zenbakia                  1992 otsailla-zezeilla           Mallona ta Txertudi'tar Iñaki

161n. zenbakia                  1992 epailla-martia              Gaztañaga'tar Jesus (G.B.)

162n. zenbakia                  1992 jorrailla               Euskerazaleak 1987-1991

163n. zenbakia                  1992 orrilla              San Anton eleizea

164n. zenbakia                  1992 bagilla-ekainilla        Zidarrezko eztegua

165n. zenbakia                  1992 uztailla-garagarrilla eta dagonilla      Euskerazaleak alkartea (1967-1992)

166n. zenbakia                  1992 irailla          Gasteiz Gotzain-eleiza barria

167n. zenbakia                  1992 urrilla            Orreaga

168n. zenbakia                  1992 azilla               Euskaldunak Karlos aundiagaz burruka

169n. zenbakia                  1992 abendua-gabonilla         Zubikarai'tar Augustin (1914)

170n. zenbakia                  1993 urterrilla        Bakio-eleizea

171n. zenbakia                  1993 zezeilla             Armentia'ko eleizea

172n. zenbakia                  1993 martia/epailla         Gasteiz

173n. zenbakia                  1993 jorrailla              Estitxu (1944-1993). Abeslari euskalduna

174n. zenbakia                  1993 orrilla           Jakakortexarena'tar Txomin, 1906´-1993

175n. zenbakia                  1993 bagilla           Gamarrako uger lekuak

176n. zenbakia                  1993 uztailla-dagonilla           Markiña'ko Bera-Krutz lekaime Merzedarien ikastetxeak

177n. zenbakia                  1993 irailla             Estibaliz'ko Andra Maria arabarren zaindaria

178n. zenbakia                  1993 bagilla            Zaldiak euskaldunen lagun

179n. zenbakia                  1993 azilla              Araba'ko Mendotza

180n. zenbakia                  1993 abendua-lotazilla         Gabonak, Olentzero! Jaiotzak! Poza guztiontzat!

181n. zenbakia                  1994 urtarrilla               Araba'ko aldundia

182n. zenbakia                  1994 otsailla/zezeilla           Urrestarazu ta Landazabal'dar Andoni

183n. zenbakia                  1994 martia/epailla            Orreaga'ko ama

184n. zenbakia                  1994 aprilla/jorrailla         Estibaliz'ko ate ederra

185n. zenbakia                  1994 orrilla/maiatza           Mungia'ko udaletxea

186n. zenbakia falta da

187n. zenbakia                  1994 uztailla/dagonilla             Plentzia udaleku egokia

188n. zenbakia                  1994 irailla              Bermeo

189n. zenbakia                  1994 urrilla       Akesolo'tar Lino aita

190n. zenbakia                  1994 azilla          Euskerazaintza'ko batzuk

191n. zenbakia                  1994 abendua-lotazilla         Donibane Loitzun

192n. zenbakia                  1995 urterrilla           Orreaga'tik Napar-errian zear Donejakue bidea

193n. zenbakia                  1995 zezeilla/otsailla          Gasteiz'ko Gotzain-eleiz barria

194n. zenbakia                  1995 martia/epailla              Txomin Agirre

195n. zenbakia                  1995 jorrailla/aprilla               Lerida: Antziña euskaldunen abia

196n. zenbakia                  1995 orrilla/maiatza            Esteban Urkiaga "Lauaxeta" (1905-1937)

197n. zenbakia                  1995 bagilla                Maixu entzutetsua!

198n. zenbakia                  1995 uztailla/dagonilla        Gordexola (Bizkaia)

199n. zenbakia                  1995 irailla          Paulin Solozabal'en omenaldia Mungia'n

200n. zenbakia                  1995 urrilla        Fco. Garate Josulaun anai zorionduna

201n. zenbakia                  1995 azilla/zemendia          Artea

202n. zenbakia                  1995 abendua             Oleaga'tar Jesus

203n. zenbakia                  1996 urterrilla      Galilea'ko itxasoa Jesusen lurraldean

204n. zenbakia                  1996 zezeilla/otsailla           Estibaliz'ko ama

205n. zenbakia                  1996 epailla/martia               Aita Santi Onaindia Baseta

206n. zenbakia                  1996 jorrailla/aprilla               Aita Santi Onaindia Baseta (+1996-2-11)

207n. zenbakia                  1996 orrilla/maiatza               Gasteiz'ko Gotzain-eleiza

208n. zenbakia                  1996 ekainilla/bagilla             Euskaldunen etxe zarrak eta euskaldun barriak

209n. zenbakia                  1996 uztailla/dagonilla            Udea ta jaiak. Zezenak bai? ala zezenak ez?

210n. zenbakia                  1996 irailla               Donemiliane goikoa

211n. zenbakia                  1996 urrilla             Onaindia'tar Santi aita'ri

212n. zenbakia                  1996 azilla/zemendia              Illobia

213n. zenbakia                  1996 abendua/lotazilla          Amorebieta'n 1996-10-19'an

214n. zenbakia                  1997 urterrilla              Arrieta'tar Nikola (100 urte)

215n. zenbakia falta da

216n. zenbakia                  1997 epailla/martia           Onaindia'tar Santi aita

217n. zenbakia                  1997 jorrailla/apirilla             Itxas-alde Bakio'ko dantza-taldea

218n. zenbakia                  1997 orrilla                 Oñatibia'tar Manu

219n. zenbakia                  1997 bagilla        Mingia'n Jaiak: Kepa deuna

220n. zenbakia                  1997 uztailla-dagonilla              Kukulla'ko Donemiliane

221n. zenbakia                  1997 irailla              Estibalz'ko Ama

222n. zenbakia                  1997 urrilla          Bermeo

223n. zenbakia                  1997 azilla        D'Abbadie'ren etxea

224n. zenbakia                  1997 abendua           Akesolo¡tar Lino aitari egin jakon omenaldian

225n. zenbakia                  1998 urterrilla            Orreaga'ko Andra Mari

226n. zenbakia                  1998 zezeilla          Oleaga ta Etxebarria'tar Jesus

227n. zenbakia                  1998 martia (epailla)        Materola'tar Bagirel'eri omenaldi bat Zeanuri'n

228n. zenbakia                  1998 jorrailla (apirilla)            Puebla de Arganzon

229n. zenbakia                  1998 orrilla           Armentia'ko Prudentzio deuna

230n. zenbakia                  1998 bagilla-ekainilla         Arregi ta Belar'tar Josu

231n. zenbakia                  1998 uztaila-dagonilla             Sagarna eta Uriarte'tar Jose abadea (2 ale)

232n. zenbakia                  1998 irailla              Kerexeta'tar Jaime

233n. zenbakia                  1998 urrilla            Artebakarra'n "Islabe"ko Klaratarren lekaimetxea

234n. zenbakia                  1998 azilla              Lendakari ardantza! Agur!

235n. zenbakia                  1998 abendua          Arzeluz'tar Ander "Luzear"

236n. zenbakia                  1999 urterrilla            Allende'ko Ama

237n. zenbakia                  1999 zezeilla              Armentia'ko Prudentzio deuna

238n. zenbakia                  1999 epailla-martia          Bakegintzan

239n. zenbakia                  1999 jorrailla-aprilla          Bakio'ko Andra Mari

240n. zenbakia                  1999 orrilla             Bakio'ko eleizea

241n. zenbakia                  1999 bagilla             Gaztañaga'tar Jesus, Arrinda'tar Anes, Onaindia'tar Alberto

242n. zenbakia                  1999 uztailla-dagonilla           Lejarza'tar Imanol

243n. zenbakia                  1999 irailla             Estornes Lasa'tar Bernardo

244n. zenbakia                  1999 urrilla            Ametzola'ko baratza

245n. zenbakia                  1999 zemendia              Deba'ko Portu Txikia     (2 ale)

246n. zenbakia                  1999 abendua             Andra Mariaren Jasokundea

247n. zenbakia                  2000 urterrilla              Durango'ko Liburu eta Eres-mintz-azokan

248n. zenbakia                  2000 zezeilla             Eupeme deuna

249n. zenbakia                  2000 martia-epailla              Fruniz'ko Andra Maria

250n. zenbakia                  2000 jorrailla           Setien Gotzaiña Uriarte Gotzaina´ri Artzain-katxabea eskuratzen

251n. zenbakia                  2000 maitza             Donostia Euskalerriko itxas-bazter zoragarria

252n. zenbakia                  2000 bagilla             Ziortza. Irusta abasearen illobia

253n. zenbakia                  2000 uztailla-dagonilla            Ziortza gaur

254n. zenbakia                  2000 irailla             Gernika. Batzar-etxea ziña egiteko tokia   (2 ale)

255n. zenbakia                  2000 urrilla               Bilbao eta Arruza'tar Jon Erramon    (2 ale)

256n. zenbakia                  2000 zemendia               Trueba'tar Anton

257n. zenbakia                  2000 abendua             Ludiko Zugatz-zaleai oroitarria

258n. zenbakia                  2001 urterrilla              Santa Marina (Mungia'n)

259n. zenbakia                  2001 zezeilla                Arriaga ta Balzola'tar Juan Krisostomo

260n. zenbakia                  2001 epailla               Pedro Pujana euskal idazlea

261n. zenbakia                  2001 jorrailla           Gaurko Lekaideak Ziortza

262n. zenbakia                  2001 orrilla            Urkiola arrigarri: Baserriaren babes    (2 ale)

263n. zenbakia                  2001 bagilla             Zugatz maillatua (Malato) Luiando'n

264n. zenbakia                  2001 garagarrilla-agustua            Pierre Lafitte

265n. zenbakia                  2001 irailla             Zuia'ko oro (Araba'n)

266n. zenbakia falta da

267n. zenbakia                  2001 zemendia            Baserritar eskonduak (Alberto Arrue)

268. zenbakia                    2001 abendua              Eiffel Torrea (Paris)

269. zenbakia falta da

270. zenbakia falta da

271. zenbakia                    2002 martia           Erromanikoa Bizkaia'n

272. zenbakia                    2002  aprilla             Atenas

273. zenbakia                    2002 orrilla              Deusto Udalerriaren Ikurdia

274. zenbakia falta da

275. zenbakia                    2002 uztailla-dagonilla             Egileor eta Egiraun'dar Jon

276. zenbakia                    2002 iraila-dagonilla                Ona emen burdiñezko txirriña eta .....

277. zenbakia                    2002 zenbatia-urrilla              Mungia'ko Markaida'n Salbatzaillea baseliza'n

278. zenbakia                    2002  zemendia                 Leio Bisigotikoak

279. zenbakia                    2002 abendua        Urola ibaiaren Goi-aldean Burdin-olak ugari

280. zenbakia                    2003 urterrilla            Kristo-aurretik I gizaldiko illarria

281. zenbakia                    2003 zezeilla         Iparragirre Jose Maria

282. zenbakia                    2003 martia             Asis'ko Klara deuna

283. zenbakia                    2003 aprilla            Fruniz

284. zenbakia                    2003 maiatza                Orduña. Antiguako Andra Mari

285. zenbakia                    2003 Mungia. Villela'tarren ikurdia

286. zenbakia                    2003 uztailla-agustua            Jaunari Ziña Gernika'n

287. zenbakia                    2003 irailla       Kexana

288. zenbakia             & 

Neurriak:
20; 29,5 (zenbaki bakoitza. badago zenbakiren bat orri kopuru ezberdinekin) 

Cookieen kustomizazioa

Cookies Analytics

Webgune honek hirugarrenen cookieak erabiltzen ditu erabiltzaile kopurua zenbatzeko eta eskainitako zerbitzuari ematen zaion erabileraren neurketa eta azterketa estatistikoa egin ahal izateko. Horretarako, gure webgunean zure nabigazioa aztertu egiten da, eskaintzen ditugun produktu edo zerbitzuen eskaintza hobetze aldera, Google Anlytics cookiearen bidez.

Sare sozialetan partekatzeko cookieak

Sare sozialetan partekatzeko osagarri batzuk erabiltzen ditugu, sare sozialetan gure webguneko orri batzuk partekatu ahal izateko. Osagarri horiek cookieak jartzen dituzte, orria zenbat aldiz partekatu den ondo ikusteko.